Pasientforeningen AortaDissektion Föreningen Skandinavien – er en pasientorganisasjon med medlemmer i Danmark, Norge og Sverige.

Senior couple walking along autumn pathForeningen ble stiftet som verdens første pasienten forening for diagnostisering av aortadisseksjon 19 september 2014 av sytten (17) diagnose bærere. Medlemmenes diagnoser er sjeldne diagnose aortadisseksjon, aortaaneurisme og disseksjoner av arteriene forbundet med aorta. Foreningen har også medlemskap for familiemedlemmer og støttemedlemmer til venner og bekjente eller kanskje noen som har opplevd at en venn eller et familiemedlem gikk bort i vår sykdom og enten selv eller ønsker å støtte meg selv finne støtte i vår forening.

Medlemskap

Medlemsavgift pr år for et medlemskap er for tiden

Diagnose maskiner …… .200kr
Familiemedlem ……… 50kr
Støttemedlem ……… ..200kr
Bli medlem, ta kontakt med foreningen via e-post, og senere betale kontingent via pasient foreningens bankgiro 578-6090 til foreningens bankkonto holdt av Handelsbanken i Sverige.

Utbetalinger fra Danmark og Norge gjort gjennom egen bank der foruten navnet indikerer følgende informasjon til banken:

SWIFT / BIC: HANDSESS
IBAN: SE81 6000 0000 0008 5047 2288

Kontakt rundt medlemskap

Du kan bruke e-post til pasienten foreningen via e-post: info@aortadissektion.com

Du komme i kontakt med foreningens medlemmer gjennom vår åpne facebook gruppe som du finner når (klikk her)

Når du blir medlem, (for de som er diagnostisert bærere), vil du også bli invitert til foreningens lukket Facebook-gruppe der mer sensitive og personlige problemer blir diskutert.

Når du sender ut din personlige informasjon til våre medlemskap på vår info-post, så vennligst oppgi adresse, telefonnummer, fødselsdato (år, måned, dag) og e-posten du vil at vi skal bruke til å kontakte deg. Hvis du går med et familiemedlem så satt også velkommen alle i familien som er med den diagnosen lagerdelen. Hvis du er diagnostisert lagerelementet, også angi diagnose du har, og når du ble syk.

Med medlemskap av oss er du automatisk (gratis) er også medlem av National Association of sjeldne funksjonshemninger i Sverige, hvor forbindelsen er medlem. Hovedmålet for National Association of sjeldne funksjonshemninger arbeid er at helsevesenet bør utvikles for mennesker med sjeldne sykdommer. Foreningen har som mål å informere politikere, andre beslutningstakere, helsearbeidere, diagnostisk carrier, slektninger, og generelt fortsetter med uforminsket styrke. Tusenvis av svensker som lever med en sjelden diagnose som nesten ingen vet. Hjelp Sjeldne Diagnoser i arbeidet med å øke bevisstheten og bedre omsorg for de med sjeldne sykdommer ved å støtte dem på deres 90-konto. PG 90 01 56-1.