Patientföreningen AortaDissektion Föreningen Skandinavien – är en patientförening med medlemmar i Danmark, Norge och Sverige.

Senior couple walking along autumn pathFöreningen grundades som världens första patientförening för diagnosen aortadissektion den 19:e September 2014 av sjutton (17) diagnosbärare. Medlemmarnas diagnoser är den sällsynta diagnosen Aortadissektion, Aortaaneurysm och dissektioner i artärer sammanhängande med aortan. Föreningen har också medlemskap för familjemedlemmar, och stödmedlemmar för vänner och bekanta eller kanske någon som varit med om att en vän eller familjemedlem gått bort i vår sjukdom och antingen själva vill stödja eller själv finna stöd i vår förening.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften per år för ett medlemskap är för närvarande

  • Diagnosbärare…….200kr
  • Familjemedlem………50kr
  • Stödmedlem………..200kr

Medlem blir man genom att kontakta föreningen via e-mail, och senare betala in medlemsavgift via patientföreningens bankgiro 578-6090 till föreningens bankkonto som finns hos Handelsbanken i Sverige.

Betalningar från Danmark och Norge görs via egen bank där man förutom sitt namn anger följande information till banken:

SWIFT/BIC: HANDSESS
IBAN: SE81 6000 0000 0008 5047 2288

Kontakt kring medlemskap

img_0824-jpgDu kan använda maila till patientföreningen via e-mail: info@aortadissektion.com

Du får kontakt med föreningens medlemmar via vår öppna facebookgrupp som du finner då (du klickar här)

När du blivit medlem, (för dig som är diagnosbärare), blir du också inbjuden till föreningens slutna facebookgrupp där mer känsliga och personliga frågor diskuteras.

Då du mailar in dina personliga uppgifter till vårt medlemsregister på vår info-mail, så ange gärna postadress, telefonnummer, ditt födelsedatum (år, månad, dag) och den e-mail du vill att vi använder i kontakt med dig. Om du går med som familjemedlem så ange också gärna vem i familjen som är med som diagnosbärande medlem. Är du diagnosbärande medlem så ange också vilken diagnos du har, och när du blev sjuk.

Med medlemskap oss blir du automatiskt (utan kostnad) även medlem i Riksförbundet Sällsynta Diagnoser i Sverige där föreningen är medlem. Det främsta målet för Riksförbundet Sällsynta diagnosers arbete är att vården ska utvecklas för personer som har sällsynta diagnoser. Förbundets verksamhet med att informera politiker, övriga beslutsfattare, vårdpersonal, diagnosbärare, närstående och allmänhet fortsätter oförtrutet. Tusentals svenskar lever med en sällsynt diagnos som nästan ingen känner till. Hjälp Sällsynta Diagnoser i sitt arbete för att öka kunskapen om och förbättra vården för dem som har sällsynta diagnoser genom att stödja dem på deras 90-konto. PG 90 01 56-1.